Helsingissä on tarjolla monia eri digitaalisia palveluja ja mainontaa tarjoavia yrityksiä, jotka toimivat verkossa ja joiden palveluita voi kuka vaan ostaa. Pääasiallinen tarkoitus on myydä palveluja eri toimialoille, esimerkiksi pikakasinotoimintaan keskittyville yrityksille. Tällä alalla kysyntä onkin erittäin suurta toiminnan monimuotoisuuden ja toimijoiden suuren määrän vuoksi.

Mainontaa ja markkinointia ostavalla toimijalla on paljon valinnanvaraa, sillä ala on suuri ja voimakkaasti kilpailtu. Sisältöä myös tuotetaan ja kulutetaan paljon, jolloin sekä ostajia että myyjiä tarvitaan suuret määrät.

Mainontaa tarjoavia yrityksiä Helsingissä

Useimmat yritykset ovat pieniä, toki mukana on myös joitain suuria toimijoita. Osa yrityksistä toimii pelkästään digitaalisen median ja mainonnan parissa, mutta myös ”perinteisiä” markkinointialan yrityksiä on mukana tuottamassa digitaalista mainontaa.

Suurta kysyntää digitaaliselle markkinoinnille ja verkkomainonnalle ovat luoneet monenlaiset yritykset, joiden pääasiallinen toiminta tapahtuu verkossa, joten lunnollista on, että myös mainonta ja markkinointi tehdään verkossa. Yritysten suuri määrä tarjoaa myös suuret markkinat erilaisille markkinointi- ja mainostusyrityksille, joiden tarkoituksena on toimittaa sisältöä mainoksiin ja muuhun markkinoitimateriaaliin.

Palvelut

Digitaalisen markkinoinnin ja mainonnan palvelut ovat hyvin erilaisia riippuen yrityksesta ja mediasta, jolla toimitaan. Pelkästään digitaalisen- ja verkkomainonnan parissa työskentelevät yritykset tuottavat pääasiassa sisältöjä verkkosivuille tai kokonaisia verkkosivustoja, joita asiakkaat käyttävät omien tuotteidensa markkinointiin joko omissa verkkojulkaisuissaan tai erillisinä markkinointisivustoina varsinaista pääsivustoista erillisinä osina, joiden kautta hankitaan liikennettä omille sivuille.

Tällaisten erillisten sivustojen kautta on helppo rakentaa yksittäisiä mainosprojekteja yksittäisille tuotteille, kun taas oman sivuston osana olevilla sivuilla voidaan markkinoida kokonaisia tuote- tai palveluperheitä, jotka kuuluvat yrityksen tuotevalikoimaan. On mahdollista käyttää markkinointiyrityksiä tuottamaan sisältöä myös yrityksen omille sivuille blogeihin.

Oman lisänsä palveluihin tuottavat myös yksittäiset henkilöt, somevaikuttajat, jotka voivat esimerkiksi testata yrityksen tuotteita ja kirjoittaa niistä arvoisteluja yrityksen sivuille, verkkokauppoihin ja omiin sosiaalisen median kanaviinsa.

Digitaalisen median sisältöjen ei aina tarvitse olla vain tekstiä, vaan ne voivat olla myös vidoita ja kuvia. Varsinkin yksittäisten henkilöiden tuottamat tuotearvostelut ovat usein tarinoita ja videoita erilaisissa sosiaalisen median palveluissa.